Boeken met een Standpunt zijn uitgaven van Constant, gemaakt met 100% Vrije, Libre en Open Source tools en beschikbaar onder vrije licenties. Ze verdienen de status van ’Boeken met een Standpunt’.
Een groot deel van deze boeken is ook beschikbaar als platte tekstdocumenten op Verlag, als een uitnodiging om er nieuw werk mee te maken.

In de etalage

2017

Projecten

Machine Research

Een publicatie over onderzoek naar machines, met machines en als machine. Machine-perspectieven worden onderzocht om zo een situatie te suggereren, waarin de mensheid vanuit kritisch oogpunt wordt beschouwd door ecologieën, ontologieën en epistemologieën van denken en handelen, die door machines worden aangevoerd. De publicatie heeft de vorm van een krant en werd verspreid tijdens Transmediale 2017.


Catalogus