Networks of Ones Own #1 : Etherbox

2018

Werksessie

Networks of Ones Own #1 : Etherbox

https://networksofonesown.constantvzw.org/

Maak je eigen Etherbox: https://networksofonesown.constantvzw.org/etherbox/manual.html#inside-the-box
Deel je ervaring of set-up: stuur een bericht naar info@constantvzw.org

Deze eerste aflevering in de serie Networks Of One’s Own bevat een software release, handleidingen, documentatie en essays van Etherbox. Etherbox is een gereedschap ontwikkeld in en rond Constant. Het biedt een antwoord op praktische vragen voor documentatie en het delen van bestanden, wanneer een groep mensen samenwerkt in een ruimte met digitaal materiaal. Daarnaast werd het ook een platform om na te denken over genetwerkte technologieën, het documenteren van artistieke processen en processen van samenwerken.

Heel concreet biedt Etherbox antwoord op een aantal frustraties: de kwetsbaarheid van online bronmateriaal, de gespeletenheid om digitaal materiaal te delen via servers in de VS, terwijl je elkaar koffie schenkt in dezelfde ruimte; het feit dat werkuren die nodig zijn om documentatie van collectieve sessies online te onderhouden vaak over het hoofd worden gezien, of dat er eenvoudigweg vanuit gegaan wordt dat archivering tot in het oneindige gebeurt, de beperkingen van een Internetverbinding wanneer je met veel mensen tegelijk op etherpad-lite werkt. Het doel van dit project was dus het ontwikkelen van een infrastructuur die tegelijk zichtbaar, manipuleerbaar en gesitueerd is. Sinds de eerste versies in 2013 vond een heel aantal groepen plezier in het samen schrijven en documenteren, het zoeken naar verschillende infrastructurele set-ups, of eenvoudigweg het delen van bestanden. Dankzij deze meervoudige ervaringen groeide Etherbox tot een gereedschap dat discussies en collectieve praktijken faciliteert, onafhankelijk van Constantleden. Nu is het klaar om te transformeren in andere genetwerkte verbeeldingen.

Networks Of One’s Own is een periodieke paranodale publicatie die collectief geschreven wordt in een netwerk. Elke episode wordt gezien als de ’release’ van een softwarestack, die gecontextualiseerd wordt in zijn specifieke praktijk. De serie is gericht op het documenteren van een set van instrumenten, ervaringen, manieren van werken die divers zijn in termen van hun temporaliteit, granulariteit en persistentie.

Networks of Ones Own #1 : Etherbox