Machine Research

2017

Projecten

Machine Research

https://aprja.net//issue/view/8319

Download de krant: https://transmediale.de/sites/default/files/public/node/publication/field_pubpdf/fid/58150/machine_research.pdf

Een publicatie over onderzoek naar machines, met machines en als machine. Machine-perspectieven worden onderzocht om zo een situatie te suggereren, waarin de mensheid vanuit kritisch oogpunt wordt beschouwd door ecologieën, ontologieën en epistemologieën van denken en handelen, die door machines worden aangevoerd. Dit gebeurt aan de hand van onderzoek en artistieke praktijken die rekening houden met de nieuwe materiële voorwaarden waaruit niet-humane techno-ecologiën bestaan.

Het gaat ondermeer over nieuwe ontologieën en intelligenties, zoals zelflerende machines, lezende en luisterende machines (Geoff Cox, Sam Skinner & Nathan Jones, Brian House), systeem-georiënteerde perspectieven om communicatie en conflict uit te zenden (John Hill, Dave Young), de ethiek en de esthetiek van autonome systemen (Maya Indira Ganesh, Maja Bak Herrie), en andere post-antropocentrische beschouwingen op materialiteit en infrastructuur (Abelardo Gil-Fournier, Etherbox interview).

Met bijdragen van: Christian Ulrik Andersen, Geoff Cox, Maya Indira Ganesh, Abelardo Gil-Fournier, Maja Bak Herrie, John Hill, Brian House, Nathan Jones, Nicolas Malevé, Rosa Menkman, An Mertens, Martino Morandi, Michael Murtaugh, Søren Pold, Søren Rasmussen, Renée Ridgway, Jara Rocha, Roel Roscam Abbing, Sam Skinner, Femke Snelting.
Redactie krant: door alle auteurs.
Uitgegeven door: Digital Aesthetics Research Centre, Aarhus University, transmediale, en Constant Vereniging voor Kunst en Media.
Lay-out: Sarah Garcin en Angeline Ostinelli

Machine Research